Mijn Energietransitie
is een kennis- en expertise centrum voor particulieren, bedrijven, organisaties en lagere overheden. Door middel van kennis en expertise worden zij ondersteund om tot een eigen energietransitie te komen en vervolgens om daaraan uitvoering te kunnen geven.

Hierbij gaat het om maatwerk, elke situatie is technisch en financieel verschillend. En, wat vandaag niet kan, kan ook morgen. Op een pragmatische wijze worden particulieren, bedrijven, organisaties en lagere overheden ondersteund om op een nuchtere wijze tot keuzes te komen.

Het gaat om verantwoorde keuzes, waarbij evenwicht wordt bewaard tussen wens en mogelijkheden. Dit door niet alleen te kijken wat u wil en wat uw ambities hierbij zijn, maar ook te kijken wat uw financiële mogelijkheden zijn, nu en op termijn), en te kijken naar de technologische ontwikkelingen en hoe u daarop adequaat en tijdig kan anticiperen.

Daar waar mogelijk wordt een advies gegeven om alles ineens te realiseren, daar waar moet wordt een stappenschema gegeven om in de loop der tijd de wens en ambities te realiseren. En, dat binnen een aanvaardbare termijn.